Column web
Image default
Energie

De impact van EAZWind

De digitalisering van de energiemarkt verandert de manier waarop we energie verbruiken en produceren. Big data, AI en IoT dragen allemaal bij aan een nieuw tijdperk van elektriciteitsnetinnovatie en waardecreatie. Samenwerking en decentralisatie zijn belangrijke aspecten van het toekomstige elektriciteitsnet. Spelers uit verschillende sectoren werken samen om verandering teweeg te brengen. Dit artikel bespreekt acht initiatieven die een cruciale rol hebben gespeeld bij de transformatie van de energiemarkt, met een focus op de bijdrage van EAZWind

Belang van de consument

De energiemarkt wordt ontwricht door nieuwe spelers die kunnen groeien en oude spelers die het loodje zullen leggen. De consumenten spelen een cruciale rol in deze overgang. Het opkomende regelgevingsklimaat stimuleert de ontwikkeling van nieuwe, milieu- en economisch vriendelijkere technologieën. De consumenten willen van alle deelnemers op de energiemarkt hetzelfde: veilige, betaalbare, betrouwbare en duurzame energiediensten. Naarmate de markt evolueert, evolueert ook de rol van de verschillende spelers. Naarmate energieproducenten dienstverleners worden, verschuiven nutsbedrijven en netwerkbeheerders van energieproducenten naar dienstverleners. Terwijl zij de veilige en betrouwbare werking van hun netwerken handhaven, wordt van nutsbedrijven en netwerkbeheerders verwacht dat zij nieuwe diensten aanbieden, zoals vraagbeheer, balancering van opwekking en belasting, en het mogelijk maken van nieuwe diensten en technologieën. 

AI speelt een belangrijke rol

​​De enorme toename van de beschikbaarheid van gegevens en nieuwe technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) hebben geleid tot een grotere gegevensverwerkingscapaciteit, waardoor sneller betere beslissingen kunnen worden genomen. Andere industrieën hebben hun voordeel kunnen doen met AI-technologie, en nu kan ook de energiesector dat. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen big data worden geanalyseerd en kunnen beslissingen veel sneller worden genomen dan mensen dat kunnen (Dispatched, 2018). AI kan worden gebruikt om de beslissingen van menselijke operators te optimaliseren, maar ook om anomalieën in gegevens op te sporen (Dispatched, 2018). AI kan worden gebruikt om operaties op alle niveaus te verbeteren, variërend van microgrids tot enorme transmissienetwerken. Al deze facetten kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van AI, met inbegrip van stroom dispatching, spanningsregeling en frequentieregeling, evenals programma’s voor vraagrespons zoals slimme thermostaten. 

Digitalisering

Naarmate de digitalisering van het net en de toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zich verder doorzet, worden energieopwekking, -transmissie en -distributie steeds meer gedecentraliseerd. De verwerking en verwerking van al deze gegevens is van cruciaal belang om betere beslissingen te kunnen nemen en efficiëntere systemen op te zetten. Deze transformatie maakt ook innovatie en ontwikkeling mogelijk.

https://www.eazwind.nl/