Column web
Bedrijven

Elektriciteit besparen voor huishoudens

Elektriciteit is de aanwezigheid en stroom van elektrische lading. Door gebruik te maken van elektriciteit kunnen we energie overdragen op een manier die ons in staat stelt om gemeenschappelijke taken uit te voeren. De bekendste vorm is de stroom van elektronen door geleiders zoals koperdraden.

Zie hier de klantenservice van Ista Nederland. Onderdeel van Ista.

Het woord “elektriciteit” wordt soms gebruikt om “elektrische energie” te betekenen. Ze zijn niet hetzelfde – elektriciteit is een transmissiemedium voor elektrische energie, zoals zeewater een transmissiemedium voor golfenergie is. Een item dat het mogelijk maakt dat elektriciteit zich er doorheen kan bewegen, wordt een geleider genoemd. Koperdraden en andere metalen voorwerpen zijn goede geleiders, waardoor elektriciteit zich erdoor kan bewegen en elektrische energie kan overbrengen. Kunststof is een slechte geleider, ook wel een isolator genoemd, die niet veel elektriciteit toelaat om er doorheen te bewegen, waardoor de transmissie van elektrische energie wordt gestopt.

Overdracht van elektrische energie kan op natuurlijke wijze plaatsvinden (zoals bij bliksem), of worden geproduceerd (zoals in een generator). Het is een vorm van energie die we gebruiken om machines en elektrische apparaten van energie te voorzien. Wanneer elektrische ladingen niet bewegen, wordt elektriciteit statische elektriciteit genoemd. Wanneer de ladingen zich verplaatsen, zijn ze een elektrische stroom, ook wel ‘dynamische elektriciteit’ genoemd. Bliksem is de bekendste – en gevaarlijkste – vorm van elektrische stroom in de natuur, maar soms zorgt statische elektriciteit ervoor dat dingen aan elkaar blijven kleven.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland.

Elektriciteit kan gevaarlijk zijn, vooral rond water, omdat water een vorm van goede geleider is omdat het onzuiverheden als zout in zich heeft. Sinds de negentiende eeuw wordt elektriciteit in elk deel van ons leven gebruikt. Tot dan toe was het gewoon een nieuwsgierigheid, gezien in de bliksem van een onweersbui.

Elektrische energie kan ontstaan als een magneet in de buurt van een metaaldraad komt. Dit is de methode die door een generator wordt gebruikt. De grootste generatoren bevinden zich in elektriciteitscentrales. Elektrische energie kan ook vrijkomen door chemicaliën in een potje te combineren met twee verschillende soorten metalen staven. Dit is de methode die in een batterij wordt gebruikt. Statische elektriciteit kan worden gecreëerd door de wrijving tussen twee materialen – bijvoorbeeld een wollen kap en een plastic liniaal. Dit kan een vonk vormen. Elektrische energie kan ook worden gecreëerd door gebruik te maken van energie uit de zon, zoals in fotovoltaïsche cellen.

Elektrische energie komt via draden van de plaatsen waar ze is gemaakt, bij woningen aan. Het wordt gebruikt door elektrische lampen, elektrische verwarmingstoestellen, enz. Veel apparaten zoals wasmachines en elektrische kooktoestellen gebruiken elektriciteit. In fabrieken worden machines aangedreven door elektrische energie. Mensen die te maken hebben met elektriciteit en elektrische apparaten in onze huizen en fabrieken worden “elektriciens” genoemd.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland.

Er zijn twee soorten elektrische ladingen die op elkaar duwen en trekken: positieve en negatieve ladingen.

Elektrische ladingen duwen of trekken op elkaar als ze elkaar niet raken. Dit is mogelijk omdat elke lading een elektrisch veld om zich heen vormt. Een elektrisch veld is een gebied dat een lading omringt. Op elk punt bij een lading wijst het elektrische veld in een bepaalde richting. Als er op dat punt een positieve lading wordt geplaatst, wordt deze in die richting geduwd. Als er op dat moment een negatieve lading wordt geplaatst, wordt deze precies in de tegenovergestelde richting geduwd.

Het werkt als magneten, en in feite, elektriciteit creëert een magnetisch veld, waarin soortgelijke ladingen elkaar afweren en tegengestelde ladingen aantrekken. Dit betekent dat als u twee negatieve dicht bij elkaar zet en ze laat gaan, ze uit elkaar zouden gaan. Hetzelfde geldt voor twee positieve ladingen. Maar als je een positieve lading en een negatieve lading dicht bij elkaar zet, zouden ze naar elkaar toe trekken. Een korte manier om dit te onthouden is de zinsnede die de tegenpolen aantrekken, zoals afstoten.

Alle materie in het universum bestaat uit kleine deeltjes met positieve, negatieve of neutrale ladingen. De positieve ladingen worden protonen genoemd, en de negatieve ladingen worden elektronen genoemd. Protonen zijn veel zwaarder dan elektronen, maar ze hebben allebei dezelfde hoeveelheid elektrische lading, behalve dat de protonen positief zijn en de elektronen negatief. Omdat “tegenpolen elkaar aantrekken”, blijven protonen en elektronen aan elkaar plakken. Een paar protonen en elektronen kunnen grotere deeltjes vormen die atomen en moleculen worden genoemd. Atomen en moleculen zijn nog steeds erg klein. Ze zijn te klein om te zien. Elk groot voorwerp, zoals je vinger, heeft meer atomen en moleculen in zich dan iemand kan tellen. We kunnen alleen maar schatten hoeveel het er zijn.

Omdat negatieve elektronen en positieve protonen aan elkaar plakken om grote objecten te maken, zijn alle grote objecten die we kunnen zien en voelen elektrisch neutraal. Elektrisch is een woord dat “beschrijvende elektriciteit” betekent, en neutraal is een woord dat “gebalanceerd” betekent. Daarom voelen we niet dat objecten ons van een afstandje aan en uit duwen en trekken, zoals ze dat zouden doen als alles elektrisch geladen was. Alle grote objecten zijn elektrisch neutraal omdat er precies evenveel positieve als negatieve lading in de wereld is. We zouden kunnen zeggen dat de wereld precies in balans is, of neutraal. Dit lijkt heel verrassend en gelukkig. Wetenschappers weten nog steeds niet waarom dit zo is, ook al bestuderen ze al heel lang elektriciteit.

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv