Column web
Image default
Bedrijven

Financiële begrippen die je als ondernemer moet kennen

Als ondernemer is het belangrijk dat je inzicht hebt in de financiële gezondheid van je onderneming. Zo ben je voorbereid op bijvoorbeeld tegenslagen en kan je erachter komen hoe je de gezondheid kan verbeteren of wat je anders moet doen. Toch is het voor veel ondernemers lastig om de financiële status van hun bedrijf te bepalen. Dit is niet gek, er zijn namelijk ook veel verschillende begrippen. Welke begrippen zijn nou belangrijk en wat betekenen deze begrippen? Antwoorden op deze vragen vind je hieronder!

Balans

De balans is eigenlijk ook wel een beetje de basis waarop je veel informatie vindt van je onderneming. Het laat je bezittingen zien en je schulden, oftewel hoe je bedrijf ervoor staat op het moment. De linkerkant is de kant met bezittingen en de rechterkant is de kant met schulden en je eigen vermogen. De naam zegt het al, maar de balans staat altijd in balans. Dit betekent dat allebei de kanten gelijk zijn aan elkaar. Als er rechts iets verandert, dan verandert er links ook iets.

Een andere naam voor de linkerkant van je balans, de bezittingen kant dus, is activa. Bij de activa kunnen we weer onderscheid maken tussen vaste activa en vlottende activa. De vaste activa zijn bezittingen die langer meegaan dan éen jaar. Denk bijvoorbeeld aan machines of panden.

De vlottende activa zijn bezittingen die minder lang meegaan dan een jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorraden en liquide middelen.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening, ook wel resultatenrekening genoemd, is een overzicht van al je opbrengsten en kosten in een bepaalde periode. Het werkt eigenlijk vrij simpel, je berekent al je opbrengsten en vermindert dit met al je kosten. Kom je op een positief getal uit, dan heb je winst gemaakt. Kom je op een negatief getal uit, dan heb je verlies gemaakt.

Jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijk document dat je nodig hebt bij je belastingaangifte. Dit document bestaat uit je balans en uit je winst- en verliesrekening. Belangrijk is het wel dat deze documenten natuurlijk kloppen en overeen komen met elkaar. Het kan zijn dat je hier hulp bij nodig hebt. Diensten van CFO kunnen jou helpen om je bedrijf financieel gezond te houden.