Column web
Image default
Onderwijs

Het belang van coaching op scholen

Als leraar met jarenlange ervaring voelde ik op een gegeven moment dat mijn lessen vastliepen en ik vastzat in oude gewoonten. Het leek alsof ik niet langer in staat was mijn leerlingen te inspireren en motiveren zoals ik vroeger deed. Daarom besloot ik de hulp in te roepen van een onderwijscoach, in de hoop dat dit mijn onderwijspraktijk nieuw leven zou inblazen. Deze coach had een coachingscursus gevolgd voor leraren.
Dit bleek een gouden greep.

De eerste ontmoeting met coaching op scholen

Bij onze eerste ontmoeting maakte de coach meteen een positieve indruk. Ze luisterde aandachtig naar mijn zorgen en uitdagingen, zonder te oordelen en was zeer ervaren met coaching op scholen. Samen bespraken we mijn lesmethoden, klasbeheer en de leerbehoeften van mijn leerlingen. Het was verfrissend om mijn ervaringen te delen met iemand die een buitenstaander was, maar toch veel inzicht had in het onderwijs.

Inzicht in mijn eigen lespraktijk

Een van de eerste stappen in het coachingstraject was het verkrijgen van inzicht in mijn eigen lespraktijk. De coach observeerde mijn lessen en gaf me waardevolle feedback. Ze wees me op gewoonten waarvan ik me niet bewust was, zoals mijn neiging om bepaalde leerlingen meer aandacht te geven dan anderen. Deze observaties waren een echte eye-opener en gaven me de mogelijkheid om mijn aanpak te heroverwegen en aan te passen.

Implementatie van nieuwe strategieën

Met de begeleiding van de coach begon ik nieuwe strategieën te implementeren in mijn klas. Een van de meest effectieve veranderingen was het differentiëren van mijn instructies om beter aan te sluiten bij de individuele behoeften van mijn leerlingen. De coach introduceerde me ook aan technieken voor actief leren en betrokkenheid, die mijn lessen dynamischer en interactiever maakten.

Reflectie en persoonlijke groei met coaching op scholen

Een belangrijk aspect van het coachingstraject was de continue reflectie op mijn eigen groei en ontwikkeling. Door regelmatig te reflecteren op mijn lessen en de feedback van de coach, kon ik mijn zwakke punten aanpakken en mijn sterke punten verder uitbouwen. Deze reflectie hielp me om een meer zelfbewuste en zelfverzekerde leraar te worden.

Blijvende impact

Nu het coachingstraject is afgerond, merk ik een blijvende impact op mijn lespraktijk en mijn zelfvertrouwen als leraar. De inzichten en vaardigheden die ik heb opgedaan, blijven een essentieel onderdeel van mijn dagelijkse onderwijspraktijk. Ik ben mijn coach dankbaar voor de begeleiding en steun, en ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet, wetende dat ik de tools en kennis heb om mijn leerlingen optimaal te ondersteunen.

De begeleiding door een coach in het onderwijs was een transformerende ervaring die niet alleen mijn professionele vaardigheden heeft versterkt, maar ook mijn passie voor lesgeven nieuw leven heeft ingeblazen.
Ik heb nu zelfs de inspiratie om zelf en coachopleiding te volgen zodat ik zelf coaching op scholen wil gaan aanbieden waar ik eerder heb gewerkt als docent. Al met al een boeiend avontuur.

https://www.coachingvoordocenten.com/training-in-het-onderwijs/opleiding-jongerencoach-leerlingencoach/