Column web
Image default
Onderwijs

Maak kunst cultuur belangrijk op school

Cultuuronderwijs verschilt per school

Dat kunst en cultuur belangrijk zijn voor de ontwikkeling van leerlingen, daarover is eigenlijk geen twijfel meer mogelijk. Op iedere school wordt er dan ook aandacht besteed aan cultureel onderwijs. Maar op welke manier dit gebeurt, verschilt van school tot school. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar soms ook hartstikke jammer: want leerlingen op scholen die maar weinig aandacht maken voor cultureel onderwijs, of die het moeilijk vinden om een veelzijdig lesprogramma samen te stellen, lopen dan mooie groeikansen mis.

Een veelzijdig aanbod

Eén van de belangrijkste pijlers onder het krachtig inzetten van kunst en cultuur op zowel de basisschool als de middelbare school, is een gevarieerd aanbod. Alleen op die manier krijgen leerlingen de kans om kennis te maken met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Sommige kunstvormen heb je als school misschien gewoon in huis. Denk dan bijvoorbeeld aan handvaardigheid. Andere kunstvormen haal je eenvoudig naar school door middel van workshops door vakprofessionals. En zelfs als je reguliere muzieklessen op het programma hebt staan, kan het nog steeds leuk zijn om af en toe muziekworkshops van externen in huis te halen voor een compleet andere invalshoek.

Zet kunst en cultuur centraal

Uiteindelijk is er niet zoiets als dé manier om je cultuuronderwijs in te richten. Waar het om gaat, is dat je kunst en cultuur centraal zet. Of in ieder geval net zo centraal als andere belangrijke vakken als wiskunde, taal en geschiedenis. Want net zo goed als dat er vaardigheden zijn die leerlingen alleen op kunnen pikken bij die vakken, zijn er vaardigheden die leerlingen alleen oppakken als ze aan de slag gaan met schillende vormen van kunst en cultuur.

Cultuurprofielscholen

Scholen die dit extra goed begrijpen, zijn de zogeheten Cultuurprofielscholen. Zij hebben het belang van kunst en cultuur opgenomen in de kern van hun beleid, omdat ze ervan overtuigd zijn dat het cultuuronderwijs leerlingen klaarstoomt om een waardevolle bijdrage te leven aan een steeds complexer wordende samenleving.

https://www.grotebroer.nl