Column web
Image default
Rechten

Verschillende soorten recht

U bent ongetwijfeld bewust van het feit dat er verschillende soorten recht bestaan. In de eerste plaats zijn er zeer specifieke rechtsvormen. Denk daarbij dan aan procesrecht Den Bosch. Dit is een overkoepelende term en is in te delen in verschillende onderdelen. Het procesrecht bevat de spelregels van een rechterlijke procedure. Het kan dan gaan om een strafrechtelijke procedure, civielrechtelijke procedure en ga zo maar verder. Daarnaast zijn er nog meer overkoepelende rechtsvormen. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste vormen, zodat u er een goed beeld van krijgt.

Publiekrecht

Publiekrecht is ook een overkoepelende term. Het gaat dan om de verhouding tussen de burgers en de overheid. In de eerste plaats kunt u dan denken aan het staatsrecht. Hier worden de bevoegdheden, verplichtingen en dergelijke aangegeven. Het gaat dan om de onderlinge verhouding tussen de burgers en overheid. De grondwet is een voorbeeld van staatsrecht. Een ander voorbeeld van publiek recht is bestuursrecht. Dit gaat om de meer praktische zaken, terwijl staatsrecht meer fundamenteel van aard is. Wilt u bijvoorbeeld een nieuw pand bouwen? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. De regels die daarbij komen kijken vallen dan onder het bestuursrecht. Veel burgers krijgen met bestuursrecht te maken en deze wetgeving is dan ook zeer complex opgebouwd in Nederland. Ook strafrecht en fiscaalrecht behoren tot het publiekrecht.

Privaatrecht

Het privaatrecht omvat de regels die gelden tussen onderlinge personen. Wanneer u bijvoorbeeld een geschil heeft met uw buurman, dan krijgt u met deze rechtsvorm te maken. Misschien heeft u bijvoorbeeld een boom geplant en komt deze voor een gedeelte ook op het erf van uw buurman. Misschien is deze hier niet tevreden mee. Hij of zij kan dan een procedure starten en een rechter is dan verplicht om een uitspraak te doen. De rechter baseert zich dan op de wetten binnen het privaatrecht. Maar ook vermogensrecht is een voorbeeld van privaatrecht. Daarbij kunt u denken aan het goederenrecht en verbintenissenrecht.

Conclusie

Hierboven hebben wij de twee overkoepelende rechtsvormen besproken. We hebben ook uitgelegd wat er onder deze rechtsvormen valt. Hopelijk heeft u er nu een goed beeld van.