Column web
Image default
Bedrijven

Wat leer je tijdens een BHV-cursus

Een BHV cursus duurt vaak 2 dagen. Tijdens de 2-daagse cursus leert de cursist alles over levensreddend handelen, een brand blussen en ontruiming. In deze 2 dagen krijgt de cursist te maken met theorie, oefeningen en adviezen op het gebied van BHV. Aan het eind van de 2e dag wordt de cursist getest op zijn of haar vaardigheden door middel van een examen.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:

Levensreddend handelen

 • Het benaderen van een of meerdere slachtoffer(s);
 • Beoordelen van bewustzijn van het slachtoffer;
 • Leren reanimeren en het bedienen van een AED;
 • Toepassen stabiele zijligging
 • Wat te doen bij een verslikking
 • Wat te doen bij botbreuken, verstuikingen en brandwonden
 • Symptomen en handelen als BHV’er bij diverse ziektebeelden
 • Behandeling van diverse letsels. 

Brand en ontruiming

 • De taken van een BHV’er wanneer er brand ontstaat;
 • Het melden van incidenten (intern en extern);
 • De rol van de professionele hulpverleners;
 • Wanner er wel geblust moet worden en wanneer niet;
 • Het herkennen van de gevaren en welke blustechnieken nodig zijn;
 • Leren omgaan met blusmiddelen en blustoestellen;
 • Hoe kan er het best ontruimd worden.

Theorie

Voor al deze onderwerpen is er tijdens de BHV-cursus ook een theoriegedeelte ingepland. Zo duidelijk mogelijk wordt de cursist uitleg gegeven over het desbetreffende onderwerp. Deze theorie wordt vervolgens meegenomen en geoefend tijdens de praktijkoefeningen.

Praktijkoefeningen

Alle bovenstaande onderwerpen worden ook in de praktijk geoefend. Tijdens een BHV-cursus worden noodsituaties nagebootst, per situatie wordt er aan de cursist verteld hoe zij het best kunnen handelen. Het nabootsen van deze situaties leert cursisten pro-actief te handelen.

Advies

De cursusleider is gecertificeerd, heeft ervaring op het vakgebied en is op de hoogte van de laatste trends op het gebied van BHV. Dit zorgt ervoor dat een cursusleider in staat is om de cursist advies op maat te geven.