Column web
Image default
Tuin en buitenleven

Processierupsen verwijderen en afvoeren

Ieder jaar zorgt de processierups voor behoorlijk wat overlast. De brandharen van de rups veroorzaken een jeukend gevoel dat lang aan kan houden. Deze periode van overlast is het grootst tussen april en juni, precies de tijd dat het lekker weer wordt en mensen zomerkleding gaan dragen. En dus ook precies de tijd dat de brandharen makkelijk op de blote huid terecht kunnen komen.

Nog vervelender is dat de brandharen van processierupsen tot wel 8 jaar actief kunnen blijven! Daarom is het belangrijk dat grote concentraties met processierupsen zo snel mogelijk worden verwijderd. De vraag is, hoe? In dit artikel krijg je meer informatie over hoe je veilig processierupsen kunt (laten) verwijderen en welke kosten dit met zich meebrengt.

Hoe haal je processierupsen weg?

Op internet hoor en lees je veel verhalen van mensen die processierupsen proberen te verbranden. Doe dit vooral NIET! Wanneer de rups zich bedreigd voelt door de hitte zal deze zijn brandharen afschudden waardoor deze in de lucht of op de grond terecht komen, waardoor de overlast alleen maar toeneemt.

In plaats daarvan kun je processierupsen beter opzuigen met speciale apparatuur. Dat geldt niet alleen voor de rupsen zelf maar ook voor de nesten die ze maken in de bomen. Dankzij een slurf komen de processierupsen in een speciale big bag terecht. Na het afvoeren worden de big bags in een speciale oven verbrand.

Mag je processierupsen zelf verwijderen?

Het is niet illegaal om processierupsen te verwijderen maar het is ook zeker niet aan te raden. De brandharen van de rupsen zijn erg fijne en verspreiden zich bij de minste verstoring. Het enige dat je kunt proberen is om de nesten te fixeren met lijm. Doe dit dan wel met een lijm op basis van cellulose. Zo hebben de vogels en andere dieren er geen last van. Vraag voor het verwijderen altijd hulp aan een professionele bestrijder.

Wat kost het om processierupsen te laten verwijderen?

De kosten voor het verwijderen van processierupsen en hun nesten is afhankelijk van een aantal factoren. De grootte van het geïnfecteerde gebied bijvoorbeeld. Hoe meer bomen er behandeld moeten worden, des te meer tijd dit kost. Dat geldt ook voor het aantal nesten per boom en waar deze nesten zich bevinden. Lastig bereikbare plekken kosten bijvoorbeeld ook weer meer tijd. Wat je dan ook precies gaat betalen is dan ook lastig te zeggen. Hou er wel rekening mee dat je al gauw een paar honderd euro kwijt bent voor één enkele boom.