Column web
Image default
Zakelijke dienstverlening

Een brain-based perspectief op het ontwikkelen van teams

Als bedrijf wil je dat iedereen dezelfde kant opkijkt om de collectieve doelen te behalen. Dit kan een grote uitdaging. Niet alleen voor het bedrijf maar ook binnen een team. Onder team functioneren wordt het vermogen verstaan om groepssynergie te creëren om deze collectieve doelen te halen. Hiervoor moeten echte relaties opgebouwd worden, sterke sociale banden aangegaan worden en als leidinggevende moet je op constructieve manier uiten van zorg, bezorgdheid en conflicten. Waar te beginnen? Team management workshops zijn een manier om op een brain-based perspectief teams te ontwikkelen.

Het belang van teamfunctioneren

Voor je als leidinggevende kunt zorgen dat je team goed functioneert, is het belangrijk om jezelf goed te begrijpen. Als je jezelf begrijpt, jezelf kunt managen en beheersen en je kunt inleven in een ander, dan ben je in staat om sociale banden op te bouwen en goed te functioneren binnen een team. Binnen een Team management workshop is dit een onderwerp wat aan bod komt. Pas wanneer je dit zelf beheerst kun je binnen je team een interventie houden en bepalen waarom sommige teams wel en sommige juist niet werken. Ook het gezamenlijk bepalen van de cultuur binnen het team en de waarden helpt bij het creëren van vertrouwen. Maar verder dan dat draagt het bij om sociale banden binnen het team te versterken. 

Brain-based perspectief

Zoals de naam enigszins doet vermoeden wordt een brain-based perspectief vastgesteld aan de hand van een hersen profiel beoordeling. Dit kun je alleen toepassen wanneer van ieder teamlid een brain-based perspectief wordt vastgelegd. Op basis hiervan kunnen de teamleden hun unieke neurologische ontwerp begrijpen. Dit is heel waardevol. Op basis hiervan begrijpen ze welke bijdragen ze kunnen leveren aan het team, om vervolgens ook het team beter te leren kennen. Het creëert meer begrip binnen het team omdat je elkaar op een hele andere manier leert kennen. 

Ontwikkelen van teams 

Team management trainingen zoals Brains-Based Perspective heeft als doel om teams verder te ontwikkelen. De eerste stap is om na te gaan waarom teams wel of niet werken. Ligt het aan de manier van aanpak? Aan de manier van leiderschap? Of krijgen medewerkers niet de mogelijkheid om hun sterke kanten te gebruiken binnen het team? Door deze vragen te stellen leer je het teamprofiel kennen. Dit geeft de kans om samen met het team te kijken naar de waarden, cultuur maar ook naar de gewenste en beste manier van samenwerken. Ieder team functioneert anders. Het is belangrijk als leidinggevende om een omgeving te creëren waar ieder tot zijn recht kan komen. 

 

Een team management workshop is vooral heel leerzaam. Misschien werk je al heel lang op dezelfde manier omdat je niet beter weet. Maar wanneer je werkt met verschillende medewerkers, heb je te maken met verschillende belangen. De leidinggevende moet zorgen voor een veilige sfeer waarbij vertrouwen gecreëerd wordt tussen teamleden. Leer feedback te ontvangen en op een juiste manier te schipperen tussen bedrijfsbelangen en medewerkersbelangen.

https://www.brainsfirst.com/hr/team-management/