Column web
Bedrijven

Veel onderwijs vacatures en te weinig leraren

Veel onderwijs vacatures en te weinig leraren

Het grote tekort aan leraren in het basis- en voortgezet onderwijs heeft ertoe geleid dat de overheid een aantal programma’s heeft uitgerold die dit tekort moeten opheffen. Deze initiatieven moeten ook mensen zonder onderwijsachtergrond in staat stellen om een baan als leraar te kunnen vinden. Een reden voor het grote tekort is dat er minder leraren afstuderen en er de komende jaren velen met pensioen zullen gaan. Kortweg er gaan teveel leraren weg en er komt onvoldoende voor in de plaats. Dit is zorgwekkend want het betekent een grote druk op de leraren die er nu zijn, zij moeten immers meer taken op zich nemen om het tekort op te vangen. Denk aan meer overuren draaien of korter of geen vakantie kunnen nemen.  Ook moeten sommige klassen worden samengevoegd, in het ergste geval vervallen sommige lessen omdat er geen lesgevend personeel is.

Overheidsmaatregelen om het lerarentekort aan te pakken

Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen subsidie aanvragen, met deze zogenaamde regionale aanpak ontwikkelen ze dan gezamelijk een plan om het tekort aan te pakken. Per regio is er maximaal 250.000 Euro voor het primair- en 250.000 Euro voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Dit bedrag gaat verder omhoog als ook het MBO meedoet. Verder geldt er versoepeling in geval van het aanbieden van meerdere elkaar opvolgende tijdelijke contracten voor invallers, dit was eerder niet mogelijk.

 

Plan van aanpak om het lerarenvak aantrekkelijker te maken

Een aantal maatregelen moet er verder voor zorgen dat het vak van leraar attractief wordt. Heb je de ambitie om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling en zo goed mogelijk klaar te stomen voor de toekomst dan zal dit je wellicht aanspreken. Om de in- en doorstroom te bevorderen wordt het collegegeld de eerste 2 jaar van de lerarenopleiding gehalveerd. Ook is er een zij-instroom regeling van kracht welke moet bevorderen dat mensen met voldoende werkervaring ook voor de klas kunnen komen te staan. Dit gebeurd doordat je onder omstandigheden je kunt dan direct lesgeven en  tegelijkertijd volg je bijscholing. Door verder te investeren in de professionele ontwikkeling van leraren wordt vermeden dat startende leraren voortijdig stoppen. Ook bestaat er een zogenaamde stille reserve groep, dit zijn mensen met een onderwijsbevoegdheid maar die daar nu geen gebruik van maken, ook zij wordt aangesproken om weer het onderwijs in te gaan.

 

Onbevoegd en toch voor de klas

Teneinde het tekort verder aan te pakken mogen scholen onbevoegden toch voor de klas laten staan. Dit geldt voor leraren in opleiding, zij-instromers, leraren die inspringen en voor gastdocenten in het voorgezet onderwijs. Dus heb je de ambitie om les te geven dan is nu het perfecte moment om leraar of docent te worden, menig school zit met smart op je te wachten.

Interesse om leraar te worden? Bekijk actuele onderwijs vacatures op Nivvo.nl.

 

https://www.nivvo.nl/vacatures-onderwijs/