Column web
Image default
Industrie

Alles rondom mechanical engineering uitgelegd

Alles rondom mechanical engineering uitgelegd

Binnen de wereld van engineering is mechanical engineering een van de breedste en meest gevarieerde disciplines. Mechanical engineering beslaat op zijn beurt weer verschillende deelgebieden. Mechanical engineering kan beschouwt worden als een combinatie van werktuigbouwkunde en natuurkunde, waarbij veel wiskundige en natuurkundige wetten gebruikt worden.

 

Wat doet een mechanical engineer?

Wanneer je aan de slag gaat als mechanical engineer bij een ingenieursbureau dan werk je veelal op projectbasis voor verschillende organisaties. Projecten kunnen erg variëren, van bijvoorbeeld de analyse en ontwikkeling van een buisframe model van een elektrische auto, tot de ontwikkeling van onderdelen van een tractor. Hierbij staat creativiteit, effectiviteit en duurzaamheid hoog in het vaandel.

 

Hoe ga je gedegen en gegrond te werk?

Grofweg bestaat de werkwijze van een mechanical engineer uit drie fasen, namelijk; de analysefase, conceptfase en tot slot de engineer fase. Deze fasen zijn in het leven geroepen om zo de realisatie van een idee zo efficiënt mogelijk te verwezenlijken. In de analysefase wordt er grondig geanalyseerd welke factoren van invloed zijn op het functioneren van een product. Hierin wordt rekening gehouden met de gebruikers van het product, de markt en de functie van het product. Hetgeen wat uit deze analyse voortvloeit wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling en uitwerking van technische concepten. Dit begint bij de conceptfase, waarin de zogenoemde oplossingen verder uit worden gewerkt. In dit proces wordt rekening gehouden met vormgeving, gebruiksvriendelijkheid en de produceerbaarheid van het ontwerp. Vervolgens wordt in de engineer fase het concept ontwerp met behulp van feedback van de opdrachtgever uitgewerkt tot een realiseerbaar product. Regelmatig resulteert dit uiteindelijk in verschillende prototypes welke voorgelegd worden aan de klant.

 

De toekomst van mechanical engineering

Het belang van deze industrie zal in de toekomst alleen maar grotere worden, gezien de toenemende noodzaak van verduurzaming. Hierbij zal automatisering en de kracht van big data een grote rol gaan spelen. Daarnaast zal robotisering ook voor veranderingen gaan zorgen in de industrie. Kortom, er staat genoeg te gebeuren in deze dynamische industrie.

 

https://www.b-engineering.nl/specialismen/mechanical-engineering