Column web
Image default
Kinderen

De voordelen van een kind voorlezen

Er zitten vele voordelen aan het voorlezen van kinderen. Om ervoor te zorgen dat een kind hier zoveel mogelijk voordelen uit haalt is het belangrijk dat het kind de boeken die worden voorgelezen leuk vind. Hier kun je onder andere voor zorgen door boeken te kiezen die inspelen op de interesses van een kind. Een van de manieren om ervoor te zorgen dat een boek interessanter wordt voor een kind is door te kiezen voor kinderboeken met naam. Er zijn online verschillende kinderboeken te vinden die je kunt personaliseren met de naam van het kind. Wanneer een kind oud genoeg is kun je hem of haar uiteraard ook zelf boeken uit laten kiezen.  

De emotionele ontwikkeling van een kind  

Een van de punten waar een gepersonaliseerd voorleesboek aan bijdraagt is aan de emotionele ontwikkeling van een kind. Het moment waarop er wordt voorgelezen is een momentje voor jullie samen waarin de band tussen jullie wordt versterkt. Dit zorgt bij het kind voor een vertrouwd gevoel waardoor hij of zij zich rustiger zal voelen. Ook leren kinderen zich door de verhalen inleven in verschillende situaties. De wereld is zeker voor kinder vaak best wel complex. Bepaalde situaties kunnen voor kinderen dan ook erg lastig zijn. Met behulp van voorleesboeken kun moeilijke onderwerpen makkelijker bespreekbaar maken. Na een voorleesmoment kan het dan ook goed zijn om nog even met het kind in gesprek te gaan over wat er is voorgelezen.  

Het ontwikkelen van de fantasie  

Kinderen die worden voorgelezen hebben vaak meer fantasie. Dit komt onder andere doordat kinderen op deze manier in contact komen met onbekende gebeurtenissen. Op deze manier zullen kinderen over nieuwe situaties na gaan denken. Kinderen kunnen op deze manier ook makkelijker bekend raken met andere culturen en manieren van leven. Wanneer een kind meer fantasie heeft zal hij of zij sneller zelf met oplossingen voor problemen komen. Niet alleen het verhaal zelf draagt bij aan de ontwikkeling van de fantasie maar zeker ook de bijpassende afbeeldingen stimuleren de fantasie van kinderen.  

Voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling  

Kinderen die worden voorgelezen leren al snel dat letters en woorden een bepaalde betekenis hebben. Misschien wel een van de bekendste voordelen van voorlezen is dan ook dat dit bijdraagt aan de taalontwikkeling van een kind. Een van de redenen hiervoor is dat er in boeken vaak andere en soms complexere zinnen worden gebruikt dan in het dagelijks leven. Ook wordt de woordenschat van een kind vergroot doordat ze tijdens het voorlezen bekend worden met nieuwe woorden. Verder draagt voorlezen bij aan het vermogen om aandachtig naar andere te luisteren.  

https://bimibooks.nl/kinderboeken-met-naam/