Column web
Alarmsysteem

Instellen van een draadloos vergrendeling systeem

Een sleutel die moet worden ingevoerd van het sleutelpaar dat moet worden ingestudeerd. Als de nieuwe hoofdafstandsbediening niet werkt dan is de nieuwe hoofdafstandsbediening al op een andere manier geprogrammeerd.

Na de installatie van de aandrijving een volledig nieuwe aanpassing uitvoeren van de aandrijving van het deurslot naar het gebruikte slot.

De fabrieksinstellingen van de aandrijving van het deurslot kunnen handmatig worden hersteld. Alle instellingen en informatie gaan verloren. Om de fabrieksinstellingen van de aandrijving van het deurslot te herstellen, gaat u als volgt te werk
volgt:
– Verwijder de aandrijving van het deurslot van de deur door de zijdelingse bevestigingsschroeven van de bevestigingsvoet los te draaien.
– Als u geen toegang hebt vanaf de hoofdafstandsbediening, draai dan aan het handwiel.
– Daarna het handwiel 10 draaien in de richting van “vergrendeling”.
– Het display toont de keuze van de draairichting. De aandrijving van het deurslot
is nu weer in de afleveringstoestand en moet weer op het deurslot worden aangesloten.

Voer na de montage van de aandrijving een volledig nieuwe afstelling uit.
van de aandrijving van het deurslot naar het gebruikte slot.

Bediening
De aandrijving van het deurslot kan op drie verschillende manieren worden bediend:
– Bediening op het apparaat
– Bediening via een draadloze handzender/afstandsbesturing in eigen beheer
– Bediening via het bedieningspaneel

verrichting
De actie (vergrendelen, ontgrendelen of openen) wordt op het display van de deurvergrendeling weergegeven.

Met een opgeslagen sleutelpaar kunt u de deur vergrendelen of ontgrendelen door kortstondig op de toets te drukken en met de lockpick tool het slot te openen.

 

Vergrendeling van het apparaat

Hierna wordt de werking van het apparaat beschreven. Hetzelfde gedrag geldt voor de bediening met een afstandsbediening en via het bedieningspaneel wordt alleen een andere gebruikt.
De letter/cijfers worden in het display weergegeven (zie vorige hoofdstuk).
– Druk op de “Lock”-toets (F) op de aandrijving van het deurslot.
Op het display verschijnt “M”.De nachtschoot wordt verplaatst naar de vooraf bepaalde vergrendelingspositie, de

Het “Vergrendeld” symbool ( ) verschijnt. Wanneer de operatie is voltooid, hoort u een geluid op de Deurslot drijft een lange pieptoon.Als het slot inmiddels aan de binnenzijde van het handwiel of met een

Als de sleutel van buitenaf wordt gedraaid, wordt de geprogrammeerde positie “vergrendeld” niet om veiligheidsredenen benaderd, maar tot aan de aanslag benaderd.in de “vergrendelde” richting.Indien nodig wordt na handmatige bediening een blokkeringsslot geopend.wordt herkend als “vergrendeld” op het handwiel of met een sleutel. 

 

 

Het symbool “Vergrendeld” ( ) kan worden weergegeven en het akoestische bevestigingssignaal kan worden weergegeven, ook al is het slot nog niet volledig vergrendeld. Als dealleen om een temperatuurveranderingen in de bedrijfstemperatuur tijdens normaal bedrijf te voorkomen.Als er zich een storing voordoet, kunt u mogelijk de klemming van het slot opheffen door herhaalde vergrendelpogingen.De fabrieksinstellingen van de aandrijving van het deurslot kunnen handmatig worden hersteld. Alle instellingen en informatie gaan verloren.
Om de fabrieksinstellingen van de aandrijving van het deurslot te herstellen, gaat u als volgt te werk
volgt:
– Verwijder de aandrijving van het deurslot van de deur door de zijdelingse bevestigingsschroeven van de bevestigingsvoet los te draaien.
– Als u geen toegang hebt vanaf de hoofdafstandsbediening, draai dan aan het handwiel.
– Daarna het handwiel 10 draaien in de richting van “vergrendeling”.
– Het display toont de keuze van de draairichting. De aandrijving van het deurslot
is nu weer in de afleveringstoestand en moet weer op het deurslot worden aangesloten.